De gemeenteraad van Groningen debatteert woensdag over de vergunningverlening aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor het slotfeest van de viering van het 400-jarig bestaan op zaterdag 14 juni. 

Het zogenoemde actualiteitendebat is aangevraagd door gemeenteraadsfracties van de Stadspartij en het CDA.

Tijdens het debat worden onder meer klachten van horecaondernemers over de vergunningverlening besproken. Het debat is woensdag om 16.00 uur in het stadhuis en is ook live te volgen op de site van de gemeente.

Een actualiteitendebat kan in principe elke woensdag plaatsvinden als minimaal twee fracties een actuele kwestie met een zekere urgentie aan de orde willen stellen en daarover het college van B&W willen bevragen.