Na de aangekondigde driedaagse staking van Stadsbeheer wil de gemeente Groningen verdere afspraken maken met de vakbonden over een schone binnenstad.

Dat werd besloten na een spoedoverleg woensdagavond.

De bonden zeggen dat zij hun best zullen doen om ervoor te zorgen dat in ieder geval de binnenstad van Groningen tijdens de staking schoon blijft.

Medewerkers van Stadsbeheer leggen maandag, dinsdag en woensdag hun werk neer. Eerder waren alleen afspraken gemaakt over deelname van gemeenteambtenaren aan de landelijke actiedag op woensdag.

Wethouder Van Keulen zegt teleurgesteld te zijn over de gang van zaken. "Twee weken geleden hebben we goed overleg gehad. Daarin is door de bonden duidelijk gesteld dat de actie voor een nieuwe CAO zich nadrukkelijk niet tegen de gemeente Groningen richt,"aldus Van Keulen. 

"Dit ook in het licht van het sociaal convenant dat we afgelopen najaar met de bonden hebben gesloten. Dat er nu ineens sprake is van een driedaagse staking, waar burgers en bedrijven last van krijgen, vind ik erg jammer."

Donderdag wil de gemeente met de vakbonden om de tafel om afspraken te maken over de Vismarkt na de dinsdagmarkt.