De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) moet toch overstappen op de maildienst van Google, Gmail. 

Dat heeft het universiteitsbestuur van de Rijksuniversiteit Groningen besloten. FWN had bezwaar aangetekend, maar dat is afgewezen.

De faculteit vreest miljoenencontracten mis te lopen omdat mailen via Gmail niet veilig genoeg zou zijn. FWN is bang dat gevoelige informatie over patenten of onderzoeksresultaten op straat komen te liggen. Het bestuur van de RUG denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen.

Bedrijven waar de faculteit mee samenwerkt, willen niet dat de onderzoekers Gmail gebruiken. Grote concerns als IBM en DSM zijn bang voor bedrijfsspionage. Ze vinden het niet veilig om via Gmail te corresponderen. Vooral ook niet omdat de status van het eventueel gestolen materiaal onduidelijk is.

Normaal zouden de documenten niet gebruikt mogen worden omdat het om gestolen goed gaat, maar het zou juridisch staande gehouden kunnen worden dat de informatie via internet gedeeld is.