De stad Groningen zoekt, samen met de drie Noordelijke Provincies, Assen, Emmen en Leeuwarden 52 miljoen euro voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Wethouder Ton Schroor wil met loonkostensubsidie met name jonge werknemers binden aan het Noorden.

"Strak als de ouderen van nu met pensioen gaan zijn zij dan klaar voor de arbeidsmarkt, we moeten ze kansen bieden. Straks zijn ze hard nodig."

Met de in totaal 104 miljoen kunnen zo’n zesduizend jongeren aan een arbeidsplaats geholpen worden. De minister gaat nu de plannen bekijken.