De schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO blijven bij hun plannen dat een groot aantal scholen in Oost-Groningen moet verdwijnen. 

Om goed onderwijs te kunnen garanderen, zal ook een aantal scholen samen moeten gaan.


Zeker veertien basisscholen moeten hun deuren sluiten, zo is te lezen in een door de schoolbesturen gepresenteerde toekomstrapportage. Er wordt gestreefd naar kwalitatief goed onderwijs op scholen met een leerlingenaantal tussen de tachtig en tweehonderd. Dat betekent dat scholen met elkaar moeten fuseren.

De besturen willen inzetten op brede scholen. Die komen bijvoorbeeld in Baflo, Leens en Winsum. Hoe de samenvoeging wordt geregeld, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk wat er met het personeel gaat gebeuren.