Al meer dan dertig initiatieven hebben zich aangemeld voor de Dag van de Daadkracht op 21 juni. Het evenement is in het leven geroepen om te laten zien dat krimp in de regio niet alleen negatieve effecten heeft.
 

Op 21 juni kunnen inwoners van de provincie zien wat er gedaan wordt om, ondanks krimp in enkele gebieden in Groningen, wijken en dorpen toch leefbaar te houden.

Zo kunnen mensen een kijkje nemen in een inloopcafé in een dorpshuis. Daar kunnen bewoners hulp krijgen of in een veilige omgeving deelnemen aan activiteiten. Het inloopcafé moet de saamhorigheid in het dorp vergroten.

Andere dorpen knappen leegstaande gebouwen op of geven braakliggende terreinen een andere bestemming.