Het ontwerp van de spoorwegovergang bij de Paterswoldeweg wordt aangepast. Dat gebeurt na overleg tussen omwonenden en de Stuurgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. 

De gemeenteraad neemt in september een beslissing over de plannen.

De tunnel is nodig vanwege de komst van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en het doortrekken van de busbaan naar het station van Groningen.

De extra sneltrein betekent dat de spoorwegovergang veel vaker dicht moet, en dat zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Daarom is voor een tunnel onder het spoor gekozen.

Omwonenden konden zich niet vinden in het ontwerp. Ze waren bang dat er veel extra verkeer door hun wijk zou rijden. Door het opnemen van een ventweg is dat probleem opgelost. Daardoor kan de supermarkt gewoon bevoorraad worden en is ook het parkeerterrein van de tabaksfabriek Niemeyer bereikbaar.