Het kenniscentrum Kunst en Samenleving van Academie Minerva, een onderdeel van de Hanzehogeschool, is op zoek naar ouderen vanaf 70 jaar die iets willen zeggen over hun oude fotoalbums. 

Dit heeft alles te maken met het project Het geheugen van Groningen.

Het kenniscentrum en de onderzoekers willen een tentoonstelling maken over de stad Groningen. Daarvoor zijn ze op zoek naar oude foto's en de verhalen daarbij.

Ouderen die zich aanmelden, krijgen eerst een gesprek waarin het project nog eens goed wordt uitgelegd. Als ze dan nog steeds enthousiast zijn, gaan ze vanaf september samen met andere deelnemers en de onderzoekers werken aan de expositie.

Deze zal dan rond december plaatsvinden. Waar de expositie zal worden gehouden, is nog niet duidelijk.