De Rijksuniversiteit Groningen wordt niet slechter maar juist veel beter van het sociaal leenstelsel.

Dat betoogt Sibrand Poppema, voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij laat in de Universiteitskrant weten dat hij het niet eens is met veel bezwaren van studenten tegen het leenstelsel. Volgens hem is het zo dat als iemand slim genoeg is om te studeren, hij ook wel uit kan rekenen dat het loont om te investeren in een studie.

Voor de RUG is de overgang naar het leenstelsel uitermate interessant. Want momenteel krijgt de RUG 6,7 miljoen euro per jaar, maar na 2017 krijgen de universiteiten 20 miljoen euro voor kwaliteitsverbetering.

Poppema laat weten zeer blij te zijn met het behoud van de OV-jaarkaart. Zonder de OV-jaarkaart zouden studenten mogelijk een studiestad kiezen vlak bij hun ouderlijk huis.