De Erfgoedvereniging Heemschut maakt zich zorgen om de verbouwingsplannen van het hoofdstation van Groningen. 

In een brief heeft de vereniging de Stuurgroep Spoorzone gevraagd delen van het station in tact te laten.

Volgens Tineke Vooijs, lid van de provinciale commissie Groningen, gaat het om het seinhuis, de houten overkappingen van de perrons en de loopbrug. Dat zijn allemaal gemeentelijke monumenten. Het hoofdgebouw is een Rijksmonument. Daar mag in principe niets mee gebeuren.

In de Stuurgroep Spoorzone werken de gemeente, de provincie, NS, Prorail en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu samen aan het nieuwe station.

Niet alleen de sporen en de perrons worden aangepast, ook komt er een nieuwe voetgangerstunnel. Ook zijn er plannen voor een fiets- en bustunnel. Heemschut vraagt zich af of de voetgangerstunnel echt noodzakelijk is.

Wel wil de vereniging dat er iets wordt gedaan aan de fietsenstalling voor het station. De stalling is deels bovengronds en dat zint Heemschut niet. "Door die bult is het stationsgebouw bijna niet meer te zien", zegt Vooijs.