De gemeente Groningen krijgt volgend meer geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Dat blijkt maandag uit de meicirculaire van het Rijk. Per inwoner krijgt Groningen 416 euro. Dat is 41 euro meer dan waar tot nu toe mee gerekend was.

Groningen gaat daarmee in tegen de landelijke trend. Verreweg de meeste gemeenten krijgen namelijk minder budget van het rijk.

De stad krijgt het geld omdat er relatief veel mensen wonen die ouder zijn dan 65 jaar. In 2016 wordt er waarschijnlijk een nieuwe rekenmethode gebruikt om de budgetten te berekenen.

Ondanks het hogere bedrag is er feitelijk nog steeds sprake van een bezuiniging. De gemeenten krijgen namelijk veel meer zorgtaken, dan toe nu toe onder de Wmo vielen.