De Groninger Studentenbond is bezorgd over de invoering van het leenstelsel, er is vooral angst dat studenten hierdoor niet aan een hogere opleiding beginnen. 

Volgens Leon Maas, voorzitter van de Groningse Studentenbond,  bouwen studenten in de toekomst een veel hogere schuld op dan nu het geval is. Door het wegvallen van de basisbeurs loopt de gemiddelde schuld volgens de Groninger Studentenbond per student op van 15.000 euro tot 30.000 euro. “Dit is een exorbitant bedrag en door de rente die er overheen komt, loopt het nog verder op."

Verder irriteert het Maas dat het leenstelstel misschien wel een hoop studenten doet besluiten om vanwege de dreigende schuld maar niet aan een hogere opleiding te beginnen. “Op deze manier helpen we onze eigen kenniseconomie om zeep, dat is pas sociaal”, aldus Maas. “Met de huidige plannen voor het leenstelsel wordt onderwijs voor veel studenten onbetaalbaar. Als de overheid de basisbeurs wil afschaffen, schaf dan ook het collegegeld af.”

Er zijn vanuit studentenorganisaties meer tegengeluiden te horen. Zo heeft de Landelijke Studentenvakbond de website krijgiknogstufi.nl geopend om studenten beter te informeren over het nieuwe leenstelsel.