De Groningse gemeenteraad gaat nu actief op zoek naar een nieuwe burgemeester, als opvolger van Peter Rehwinkel. 

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad heeft daartoe alvast een profielschets opgesteld, die in concept gereed is. Stadjers kunnen daarop reageren. 

Dit zal dan meegenomen worden bij de definitieve vaststelling van de profielschets.

In de concept-profielschets staat aangegeven wat voor burgemeester de gemeente zoekt en welke eigenschappen belangrijk worden gevonden. De gemeenteraad wil graag de Stadjers de gelegenheid geven om op dit ontwerp te reageren.

Daartoe worden gedurende ruim een week de lijnen open gezet. Alle inwoners van de stad mogen reageren: schriftelijk, per mail of via Facebook. Dit kan uiterlijk tot en met vrijdag 6 juni.

Uiteindelijk stelt de raad het profiel vast. Dat zal zijn op 16 juni, in aanwezigheid van de Commissaris der Koning. Daarbij zal ook worden aangegeven hoe er met de inbreng van de burgers is omgegaan.