De provincie Groningen heeft woensdag een plan gepresenteerd voor verbetering van de arbeidsmarkt.

Vanuit Groningen is door werkgevers en werknemers samen 20 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar daar komt nu een even groot bedrag bij van het Rijk, waardoor er in totaal 40 miljoen euro beschikbaar is.

Het plan moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt het plan ingezet op behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De provincie Groningen treedt als hoofdaanvrager op voor het intersectorale Regionaal Sectorplan Groningen.

Gedeputeerde van Economie, Yvonne van Mastrigt: "In dit plan zitten veel maatregelen die gericht zijn om werknemers en toekomstige werknemers gereed te maken voor de veranderende toekomst op de arbeidsmarkt."

"Maar dit plan biedt ook mogelijkheden voor werkgevers die willen werken aan het terug halen van werk dat eerder aan bijvoorbeeld lage lonen landen werd uitbesteed en aan de mogelijkheden van jobcarving (het slitsen van een functie om zo banen te creëren voor mensen met een beperking, red.). Het zo inrichten van werkzaamheden in een bedrijf dat werk op verschillende niveaus kan worden gedaan. "

Kansen

Lambert Zwiers, directeur van VNO-NCW MKB Noord : "Met dit plan scheppen we kansen voor bedrijven om hun medewerkers te scholen en gereed te maken voor de uitdagingen van de 21e eeuw."

Namens de vakorganisaties CNV en FNV zegt Arnoud Hoogsteen: "Dit sectorplan biedt kansen voor werknemers die in hun eigen bedrijf of sector buiten de boot vallen om met hulp en begeleiding aansluiting te vinden bij bedrijven en sectoren waar vacatures zijn. Voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zijn maatregelen in dit sectorplan opgenomen om een betere aansluiting te vinden."