Groningse boeren en natuurorganisaties hebben een akkoord gesloten over de bescherming van ganzen. 

De afspraken gelden voor de komende 6 jaar en lijken op het landelijke akkoord dat eind vorig jaar uit elkaar spatte, maar hebben een 'Gronings accent' gekregen. Dat laat gedeputeerde Henk Staghouwer dinsdag weten.

De boerenorganisaties LTO-Noord en BoerenNatuur zijn het met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Groninger Landschap eens geworden wanneer verschillende ganzensoorten rust krijgen om te overwinteren en wat voor vergoedingen de boeren krijgen voor schade aan hun gewassen. Daar is zo'n 3 miljoen euro voor uitgetrokken.

In Groningen komen zowel beschermde trekganzen als zomerganzen voor. Het akkoord moet zorgen dat de populaties in stand blijven, maar dat de schade die zij veroorzaken niet toeneemt.

Dat gebeurt door foerageergebieden in met name het midden van de provincie aan te wijzen en af te speken waar en wanneer de ganzen met rust gelaten moeten worden of juist gestoord mogen worden.

"De boeren vonden dat erg belangrijk: als zij hun land op willen lopen, mogen zij de dieren dus verstoren", aldus de woordvoerder van Staghouwer. Ook over het afschieten van ganzen zijn regels afgesproken.

Voor alle trekganzen, inclusief de grauwe gans en de brandgans, is de periode van 1 november tot 1 maart afgesproken als rustperiode. Kolganzen krijgen een maand extra omdat het met deze soort internationaal minder goed gaat.