De SP roept op de ziekenhuiszorg in Groningen niet verloren te laten gaan. De SP-fracties willen dat er een toekomstplan komt om te bespreken in de Provinciale Staten en alle gemeenteraden. 

Ook pleit de partij voor een groot publiek debat.

De SP maakt zich zorgen over dreigende sluiting van ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Daar komt een nieuw ziekenhuis in Scheemda voor terug, maar de bouw ervan is vertraagd en de financiering problematisch.

''Belangrijke delen van de spoedeisende hulp van alle Groningse ziekenhuizen behalve het UMCG worden gesloten. De operatiekamers in het ziekenhuis in Winschoten zijn verouderd",  schetst de SP-politici in een brandbrief.

"De OZG heeft het ingrijpende besluit genomen om wegens een gebrek aan anesthesiologen in het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl spoedeisende ambulancepatiënten en patiënten met een hoog risicoprofiel naar andere ziekenhuizen te brengen en de afdelingen de afdelingen neurologie en cardiologie en longziekten tijdelijk te sluiten''.

'Volgens de SP maakt de ziekenhuiszorg in Groningen enorme veranderingen door en de kwaliteit en beschikbaarheid van deze zorg staat onder druk. "De landelijke en provinciale politiek houdt zich echter afzijdig. De minister initieerde de concentratie van spoedzorg en wil niet ingrijpen nu er massaal protest tegen komt van zowel artsen als patiënten.''