Het gemeentebestuur wil 6,6 miljoen euro investeren in het achterstallig onderhoud van MartiniPlaza. Woensdag wordt het voorstel besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. 

Dat staat in een brief die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het college geeft aan dat er twee mogelijke scenario's zijn voor het voortbestaan van de MartiniPlaza: nieuwbouw of het in stand houden van de huidige locatie. De mogelijkheid voor nieuwbouw zal snel worden onderzocht. 

Hoe dan ook, in beide gevallen is de financiële injectie van 6,6 miljoen euro nodig. De onderhoudssituatie zal anders zo snel verslechteren dat het bedrijf failliet gaat.

Als gevolg van dat faillissement verliest de gemeente 20 à 30 miljoen euro, rekent het college alvast voor. Dit in verband met onder andere een verstrekte lening van 13,5 miljoen euro en de kosten van een sociaal statuut dat bij de verzelfstandiging van MartiniPlaza is afgesloten. 

Niet blij

Naast die kosten zal een faillisiment ook andere vergaande gevolgen voor Groningen hebben, omdat beurzen, sportevenement en congressen nu vaak in MartiniPlaza worden georganisseerd. "Het zal een negatief effect op onder andere het hotelbezoek en het imago van de stad hebben", schrijft het gemeentebestuur in haar brief. 

Jetze Luhoff, fractievoorzitter van D66, de grootste partij in Groningen, ziet geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor de investering. "We zijn er absoluut niet blij mee, maar het alternatief is dat MartiniPlaza failliet gaat. Het is al jaren bekend dat het onderhoud niet goed ging, maar pas dit jaar kwam boven water dat het probleem zo groot is."

Herstelkosten 

De grootste begrote kostenpost is het onderhoud en herstel van het sanitair en de inrichting, voor een bedrag van ruim 1,9 miljoen euro. "De vraag is wel hoe dit soort organisaties bestuurd moeten worden. MartiniPlaza is jaren geleden verzelfstandigd maar uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk. Dat blijkt nu weer", alsdus Luhoff. 

Woensdag zal er in de gemeenteraad een besluit worden gemaakt over de toekomst van MartiniPlaza.