De energiezuinigste melkveestal van Europa is geopend in de Groningse plaats Hellum.

Dat gebeurde vrijdagochtend in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de politiek. De stal verbruikt 60 tot 70 procent minder energie dan andere nieuwbouwstallen.

Een aantal innovaties komt samen in de stal. Zo zorgt de energiezuinige verlichting voor een zeer laag verbruik per vierkante meter. En de warmte uit de melk wordt aangewend om warm water te maken, bijvoorbeeld voor de verwarming van de woning.

In de stal worden verder helemaal geen zware milieuverontreinigende HFK-koelmiddelen meer gebruikt. Deze koelmiddelen worden in 2020 in heel Europa gefaseerd per wet verboden. Eigenaar Jan Pieter van Tilburg is er dus op tijd bij.

De opening van de stal, die door experts wordt gezien als een voorbeeldstal, werd verricht door de wethouder, de gedeputeerde, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, LTO-Noord en FrieslandCampina. Er komen 110 koeien in te staan.