De Hogeschool Medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool Groningen staat vierkant achter de actie voor een eerlijk kinderpardon. 

De raad vindt dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning moeten krijgen.

Op de Hanzehogeschool Groningen is studente Bunya Delger uit Mongolië een van de jongeren die volgens de school onder het kinderpardon zou moeten vallen.

De 19-jarige Bunya woont al dertien jaar in Nederland en heeft in ons land zowel haar basisschool als middelbare school doorlopen. Volgens de raad is het 'onmenselijk' om Bunya terug te sturen naar het Aziatische land.

De Hogeschool Medezeggenschapsraad roept staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie dan ook op om nog eens goed naar de kinderen te kijken die niet onder het kinderpardon vallen, maar wel langer dan vijf jaar in ons land wonen.

Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen noemde het wegsturen van 'in Nederland gewortelde' jongeren al 'schandelijk'.