Het structureel repareren en versterken van huizen in het Groningse aardbevingsgebied komt nog niet van de grond. 

Zelfs het streven van verantwoordelijken om voor de zomer de meest deplorabele panden uit de stutten te hebben lijkt ijdel, meldt Trouw.

In januari beloofde minister Henk Kamp (Economische Zaken) om Groningen 1,2 miljard euro voor onder meer preventieve bouwkundige voorzieningen om gebouwen bestand te maken tegen aardbevingen. Het overleg dialoogtafel dat daartoe werd gevormd, beloofde snel een aanpak om duizenden panden te repareren en te versterken.

Volgens Corine Jansen van de Groninger Bodembeweging zit er echter geen schot in de zaak. Woensdag vergadert de dialoogtafel weer, maar bij de stukken ontbreekt een concreet plan.