De EU-landen hebben ingestemd met het beëindigen van een disciplinair regime tegen Griekenland vanwege een buitensporig begrotingstekort. Dat tekort is inmiddels een overschot geworden.

De Europese Commissie had in juli aanbevolen Griekenland uit de zogeheten buitensporig tekortprocedure te halen en is blij dat de andere lidstaten daarmee akkoord gaan. Het land had in 2009 nog een tekort van maar liefst 15,1 procent terwijl de EU-regels maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product toestaan.

Na bijna acht jaar besparingen en hervormingen is het tekort in 2016 omgetoverd tot een overschot van 0,7 procent. Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici "een ongeziene prestatie" in Europa. Hij verwacht dat Griekenland ook dit en volgend jaar op het goede spoor blijft.

Tijdens de financiële crisis van 2011 kampten 24 van de 28 EU-landen met een buitensporig tekort. Nu zijn dat er nog drie: Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië.