De Griekse economie zal onder de strenge voorwaarden die verbonden zijn aan noodleningen op de lange termijn met slechts iets minder dan 1 procent groeien, maar zal wel voldoen aan de doelen die de meeste bestuurders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stellen.

Uit een rapport van het IMF over het Griekse economische beleid blijkt dat een meerderheid van de bestuursleden akkoord gaat met een primair begrotingsoverschot van 1,5 procent van het bruto binnenlands product in 2018. Dat komt overeen met de prognoses.

Andere bestuursleden geven de voorkeur aan een hoger begrotingsoverschot. Zij pleiten voor een beoogd overschot van 3,5 procent. Welke bestuursleden welke mening toegedaan zijn, meldt het IMF niet. 

Van IMF-president Christine Lagarde is al langer bekend dat zij pleit voor een begrotingsoverschot van 1,5 procent.  Zij noemde de vorig jaar gemaakte afspraken over het primaire begrotingsoverschot van 3,5 procent van het bbp in 2018 "onrealistisch hoog". Het doel van 3,5 procent werd oorspronkelijk door de geldschietende eurolanden gesteld.