Griekenland krijgt hulp bij het betaalbaar maken en houden van zijn enorme schuldenberg. Dat werd door de ministers van Financiën van de eurolanden in de nacht van dinsdag op woensdag afgesproken.

Op korte termijn en na het einde van het huidige steunprogramma, in 2018, zegden de eurolanden schuldverlichting toe.

Op veel langere termijn wilde de eurogroep zich niet concreet vastleggen, maar werd de belofte gedaan dat Griekenland ook in de toekomst zal worden geholpen als dat nodig zou zijn.

Het doen van voorspellingen over de houdbaarheid van de Griekse schuld is lastig gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van de (macro-)economie, aldus de eurolanden.

Schuldverlichting was onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op de agenda gezet. Het fonds draagt nu niet bij aan het Griekse programma en wil alleen instappen als er serieus werk wordt gemaakt van schuldverlichting.

IMF-deelname

Poul Thomsen van het IMF zei na het overleg dat "dit akkoord de basis kan zijn voor IMF-deelname". Hij zei dan ook "de intentie te hebben met een positieve aanbeveling" deelname aan het pakket voor te leggen aan het bestuur van het fonds, dat uiteindelijk de beslissing neemt. Nog voor het einde van dit jaar moet het IMF dan daadwerkelijk hebben besloten (financieel) bij te dragen aan het leningenpakket.

Voor veel eurolanden, waaronder Nederland en Duitsland was deelname van het IMF onontbeerlijk, maar over de wijze waarop er schuldverlichting moest plaatsvinden was er lang discussie. Thomsen zei na afloop dan ook dat alle partijen concessies hebben gedaan. Voor de eurolanden was bijvoorbeeld kwijtschelding geen optie.

Lening

Tevens krijgt Griekenland een nieuwe uitbetaling uit het vorig jaar toegezegde leningenprogramma. De eurolanden besloten om 10,3 miljard euro vrij te gaan maken, maakte eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem bekend. De uitbetaling komt in delen.

De uitbetaling, die er volgt na instemming door de nationale parlementen in de eurolanden, komt in delen. Een eerste bedrag (van 7,5 miljard euro) zou Griekenland al in de tweede helft van juni tegemoet kunnen zien.

Hiermee kan het Zuid-Europese land een aantal forse afbetalingen doen. Zonder steun van zijn geldschieters zou Athene mogelijk in de financiële problemen zijn gekomen.

Volgende uitbetalingen komen na de zomer als aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. "Dit betekent dat het programma weer terug is op schema. We boeken vooruitgang", zei Dijsselbloem.

Video: Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem over akkoord Griekenland 

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem over akkoord Griekenland
Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem over akkoord Griekenland

Reacties

De PvdA steunt het akkoord met Griekenland. "Hiermee kan verder worden gewerkt aan het economisch herstel en sociaal perspectief voor de Griekse bevolking", aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tegen NU.nl.

De ChristenUnie is minder enthousiast. "Weer een lening aan de Grieken, met een beperkte schuldverlichting: het is het voorschrijven van hetzelfde recept, waarvan al vijf jaar duidelijk is dat het niet werkt", stelt Kamerlid Carola Schouten. "Er komt enige schuldverlichting, maar het is te weinig en te laat. Laat de Grieken buiten de eurozone verder gaan en scheldt daarbij een deel van de schulden kwijt."

Volgens haar kunnen de Grieken dan op hun eigen tempo en op hun eigen manier werken aan het versterken van hun economie, zonder dat de leningen "als een molensteen om hun nek blijven hangen".

Steunprogramma

Vorig jaar kwamen Griekenland en de eurolanden een nieuw, driejarig steunprogramma overeen van maximaal 86 miljard euro. Tot nu toe is hiervan 16 miljard euro uitgekeerd en 10 miljard euro geoormerkt voor het versterken van de Griekse banken.

In ruil voor een nieuw deel geld moest Athene bezuinigingen en hervormingen doorvoeren. Zondag nog loodste de regering nieuwe besparingen door het parlement.