Een afscheid van de euro en de invoering van een nieuwe Griekse munt zou gunstig kunnen uitpakken voor de export van Griekenland. 

Het land voert echter weinig handel met andere landen, waardoor het gunstige effect voor de Griekse economie beperkt blijft. Dat stelt het economisch bureau van ING in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Een nieuwe drachme zal naar verwachting snel in waarde dalen ten opzichte van de euro, waardoor de concurrentiepositie van Griekenland zou verbeteren.

Griekenland heeft echter een zeer gesloten economie, die maar voor 11 procent wordt bepaald door de vraag uit het buitenland. De gunstige effecten van een goedkope munt voor de economische groei en de werkgelegenheid blijven daardoor waarschijnlijk beperkt.

Een goedkope nieuwe munt zou ook een rem zetten op de import van Griekenland. De schade daarvan voor andere landen blijft naar verwachting echter beperkt, omdat de handel met Griekenland voor de meeste landen maar een heel klein deel van de totale handel vormt. Buurlanden als Macedonië, Bulgarije en Albanië zouden de effecten wel merken, maar ook voor hen geldt dat het belang van Griekenland niet enorm is.