Woensdag 28 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Foto ter illustratie.

Waarom mannen vaker aan zelfdoding denken dan vrouwen

Volgens cijfers van statistiekbureau CBS was het aantal zelfdodingen onder mannen in 2021 meer dan twee keer zo groot als onder vrouwen. Het opkroppen van emoties lijkt daarbij een rol te spelen.
Door Sarah Sitanala

Dat mannen vaker aan zelfdoding denken dan vrouwen, wordt toegeschreven aan het-niet delen van emoties door de man. Volgens Ad Vingerhoets, emeritus hoogleraar Emoties en Welbevinden aan Tilburg University, is dat te kort door de bocht, maar kan het wel zo zijn dat mannen hier anders mee omgaan.

"Het is een bekend verschil tussen mannen en vrouwen: als er iets aan de hand is, zijn vrouwen meer geneigd om te internaliseren, waardoor zij bijvoorbeeld depressief of angstig worden. Terwijl mannen vaker externaliseren. Dat kan hen agressief of opstandig maken", legt de hoogleraar uit. "Als die agressie zich op de persoon zelf richt, kan dat leiden tot meer suïcidale gedachten en uiteindelijk tot zelfdoding."


Van je eerste tot en met je zesde levensjaar leg je de basis voor het omgaan met emoties.
Wendy van Mieghem, socioloog en psycholoog

Hoe je omgaat met emoties kijk je voor een belangrijk deel af van je ouders, zegt socioloog en psycholoog Wendy van Mieghem. "Van je eerste tot en met je zesde levensjaar leg je de basis voor het omgaan met emoties. Als je ouders bijvoorbeeld heel afstandelijk zijn, maar jij wel behoefte hebt om je emoties te tonen, kan er een gat in de communicatie ontstaan."

Gedrag wordt generatie op generatie doorgegeven

Omdat kinderen verzorgers nodig hebben om hun weg in het leven te vinden, passen zij zich aan aan het gedrag dat ze om zich heen zien. "Als volwassene kun je er dan achterkomen dat je jezelf gevoelsmatig in de steek hebt gelaten. Deze patronen kun je doorbreken, maar dat is wel lastig."

Daarnaast valt die emotionele afstandelijkheid waarschijnlijk pas op op het moment dat je in aanraking komt met mensen die anders met hun gevoel omgaan. "Denk aan het krijgen van een partner of andere vrienden", legt Van Mieghem uit.

Naast opvoeding speelt ook cultuur een belangrijke rol. "Het is de maatschappij die ons bepaalde verwachtingen oplegt. Zeker in de jaren vijftig kregen vrouwen de boodschap mee dat zij achter het aanrecht hoorden en dat mannen de kost moesten verdienen. Deze boodschap is generatie op generatie doorgeven."

Mannen willen anderen niet belasten

Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat er mannen zijn die vinden dat zij anderen niet kunnen belasten met hun emoties. "Daardoor kun je je heel eenzaam gaan voelen", zegt Van Mieghem. "Zeker als je na je besluit om je gevoelens wel te delen, met onbegrip wordt geconfronteerd. Dat kan voelen als een afwijzing."

Denk je aan zelfdoding, dan is het volgens Van Mieghem heel belangrijk daarover te praten. "Suïcidegedachten zijn weliswaar een alarmbel, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat het niet erg is om die gedachten te hebben en dat veel mensen daarmee rondlopen."

Podcast moet voor openheid en bewustzijn zorgen

Dat maakt openheid en bewustzijn ook zo belangrijk. Presentatrice Sofie van den Enk hoopt dat haar nieuwe podcast 113 met Sofie, die wordt uitgezonden vanaf het platform LINDA., daarbij kan helpen. In de podcast vertellen bekende en onbekende mannen waarom zij het lastig vinden om over hun gevoel te praten en delen zij hun suïcidale gedachten.


Mannen zullen zich misschien herkennen in bepaalde verhalen, en voor vrouwen kan het goed zijn handvatten aangereikt te krijgen.
Sofie van den Enk, presentatrice

"Ik denk dat het voor iedereen goed is om te luisteren", zegt Van den Enk. "Mannen zullen zich misschien herkennen in bepaalde verhalen, en voor vrouwen kan het goed zijn handvatten aangereikt te krijgen over hoe anders het is voor de man om het hierover te hebben."

Emoties delen kan ook voor vrouwen lastig zijn

"Wat ik mooi vond is dat Ronald Giphart, een van onze gasten, vertelde dat mannen een soort taalachterstand hebben. Zij kunnen niet zomaar vertellen wat ze dwars zit, zoals sommige vrouwen dat wel kunnen", zegt Van den Enk. Van Mieghem plaatst daar een kanttekening bij: "Niet alleen mannen, maar ook vrouwen kunnen moeite hebben met het delen van hun gevoelens. Het komt aan op het individu en of je in staat bent jezelf open te stellen."

Van den Enk wordt iedere week bijgestaan door een expert. "Dat zorgt ervoor dat je uit iedere aflevering wel iets van hulp kunt halen." De tip die de presentatrice zelf nog graag wil meegeven is: "Gun jezelf de tijd. Kijk hoe het morgen gaat, geef jezelf nog een week. Als je het balletje vooruit blijft duwen, zul je merken dat er nieuwe mogelijkheden op je pad komen. En ga je luisteren? Wees dan lief voor jezelf en maak er een moment van."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).


Lees meer over:

GezondheidMentale gezondheid

Aanbevolen artikelen