Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Foto ter illustratie.

Valt slechthorendheid te voorkomen?

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Valt slechthorendheid te voorkomen? Kno-arts Willeke Lok: "Hoe eerder je erbij bent, hoe beter."
Door Dorien Dijkhuis

Hoort slechthorendheid niet gewoon bij het ouder worden?

"De oren 'slijten' inderdaad met de jaren. Ouderdomsslechthorendheid is de meest voorkomende vorm van slechthorendheid. Ongeveer een kwart van de 65-plussers en de helft van de 80-plussers krijgt ermee te maken. Toch valt de mate waarin je er last van krijgt te beperken. De meeste schade wordt veroorzaakt door geluid."

Hoe geeft geluid schade aan de oren?

"Geluid bestaat uit trillingen. Diep in het oor ligt het slakkenhuis dat is bekleed met fijne haarcellen die trillingen doorgeven aan de gehoorzenuw. Bij harde geluiden van meer dan 80 decibel kunnen die trilhaartjes beschadigd raken."

"Je kunt het vergelijken met een graanveld: als de wind er hard overheen blaast, gaat het graan platliggen. De meeste halmen komen daarna weer overeind, maar als het vaak of lang achterelkaar stormt, zullen er op den duur halmen knakken. Dat gebeurt ook met de haartjes: ze knakken."

Wat is het gevolg van geknakte trilhaartjes?

"Ze kunnen het geluid niet meer transporteren. Eenmaal beschadigd zijn de haartjes niet te repareren. Ze groeien niet meer aan."

Wat merk je ervan?

"Het eerste signaal is meestal dat je gesprekken moeilijker kunt volgen. Zeker wanneer er veel geroezemoes of muziek op de achtergrond klinkt. Dat komt doordat we de hoge tonen minder goed kunnen horen. Die worden voornamelijk opgevangen door de trilhaartjes aan het begin van het slakkenhuis. Waarschijnlijk lopen die haartjes als eerste schade op, doordat alle geluidsgolven daar eerst langskomen."


Zorg ervoor dat je je oren niet blootstelt aan geluid boven de 100 decibel, ongeveer te vergelijken met een kettingzaag.

Hoe valt geluidsschade te voorkomen?

"Door je oren gedurende je hele leven zoveel mogelijk te beschermen tegen harde geluiden. Neem oordoppen mee naar een concert. Draag gehoorbescherming bij klussen in huis die veel lawaai geven."

"Zet ook het geluid van je oordoppen niet te hard als je gaat hardlopen of fietsen. Veel mensen hebben de muziek dan te hard staan om boven de wind of het verkeerslawaai uit te komen. Je zit dan al snel boven de 80 decibel. Zorg ervoor dat je je oren niet blootstelt aan geluid boven de 100 decibel, ongeveer te vergelijken met een kettingzaag."

Moet je met slechthorendheid naar de dokter?

"Je hoeft er niet mee naar de dokter. Wel naar een gehoorwinkel voor een hoortest. Hoe eerder je erbij bent hoe beter."

Moet je altijd aan een gehoorapparaat?

"In veel gevallen zal de audicien inderdaad een gehoorapparaat adviseren wanneer uit de gehoortest blijkt dat sprake is van slechthorendheid. Het hoeft geen taboe te zijn. De gehoorapparaten van tegenwoordig zijn zoveel kleiner en functioneler geworden dat ze nauwelijks nog zichtbaar zijn."

Worden je oren niet lui van een gehoorapparaat?

"Dat is een fabeltje. Het is eerder omgekeerd. Je kunt niet te vroeg aan een gehoorapparaat beginnen, wél te laat. Als je te lang wacht, kan de zenuw die het geluid doorgeeft aan de hersenen afstompen doordat hij niet voldoende wordt geprikkeld."

Dr. Willeke Lok is kno-arts bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht en Dordrecht.

Aanbevolen artikelen