Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de zorg en de basisverzekering in de dinsdag door demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer aangeboden miljoenennota? We zetten ze op een rijtje.

Omdat het kabinet demissionair is, zijn er geen grote besluiten genomen met betrekking tot de zorg. "Dat was vooraf ook de verwachting", zegt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht.

Vooraf was gedacht dacht corona van invloed zou zijn. "De voorzitter van DSW Zorgverzekeraar gaf aan dat de premies flink omhoog zouden gaan, omdat die extra kosten ergens van betaald moeten worden", aldus Groot.

Bij ongewijzigd beleid zullen de zorgkosten volgens berekeningen van het CPB de komende vier jaar met meer dan 9 miljard euro stijgen. "Daar moeten wij met z'n allen in de vorm van premies voor betalen."

Het gaat om een schatting

Toch blijkt uit de miljoenennota dat de invloed van corona op de hoogte van de zorgpremie zeer gering is geweest. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat we het effect van de coronakosten de komende jaren met vertraging zullen terugzien.

Het kabinet verwacht dat de zorgverzekeraars de maandelijkse premie met ongeveer 2,75 euro verhogen om de stijging van de zorgkosten op te vangen. Dat komt neer op een totaalbedrag van 121,25 euro per maand. Het gaat hier overigens slechts om een indicatie.

“Op Prinsjesdag wordt aan de hand van de zorgbegroting slechts een schattig gemaakt van de stijging van de premie”
Wim Groot

"Op Prinsjesdag wordt aan de hand van de zorgbegroting slechts een schatting gemaakt van de stijging van de premie. DSW stelt als eerste zorgverzekeraar op de vierde dinsdag van september de premie vast, waarna andere zorgverzekeraars volgen", legt Groot uit.

Hoewel de zorgkosten stijgen, zorgt de concurrentie tussen zorgverzekeraars voor een demping in de stijging van de zorgpremie. "Zorgverzekeraars putten indien mogelijk uit eigen reserves, zodat zij de premies laag kunnen houden."

Geen grote beslissingen

Uiterlijk in november 2021 moeten alle zorgverzekeraars hun premies hebben vastgesteld. Via de zorgtoeslag wordt de premiestijging gecompenseerd voor mensen met een lager inkomen. De toeslag zal namelijk stijgen met maximaal 3 euro per maand. Verder gaf het kabinet, na een motie van de Tweede Kamer, aan dat het eigen risico gelijk blijft op 385 euro.

Omdat er naar alle waarschijnlijkheid vanwege het demissionaire karakter van het kabinet geen grote beslissingen konden worden genomen, blijven alle behandelingen die vergoed worden via de zorgverzekering dat ook in 2022. Wel wordt de basisverzekering uitgebreid met een aantal behandelingen. Zo blijft de verruiming van de vergoeding van fysiotherapie voor mensen met langdurige covid tot in ieder geval augustus 2022 van kracht. Die verruiming bestaat uit:

  • maximaal 50 behandelingen fysiotherapie
  • maximaal 10 uur extra ergotherapie
  • maximaal 7 uur extra dieetadvisering
  • behandelingen logopedie zonder limiet

Verder is nieuw in de basisverzekering:

  • De vergoeding van een autotransplantaat: als een eigen tand of kies wordt verplaatst naar de plaats van een ontbrekende tand of kies
  • De vergoeding van overnachtingskosten na CAR-T-celtherapie: een behandeling tegen kanker

Groot ziet dat de zorg dit jaar geen discussiepunt is geweest voor het kabinet. "Er zijn andere onderwerpen maatschappelijk relevanter, zoals het klimaat, stikstof en de woningnood. Toch is duidelijk dat de zorgkosten al jaren stijgen."

Volgens Zorgverzekeraars Nederland heeft dat vooral te maken met duurdere behandelingen, medicijnen en de vergrijzing en de daarmee toenemende vraag naar zorg.

Vergelijken en overstappen

In een reactie op de zorgbegroting voor 2022 vraagt voorzitter Dirk Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland daarom aan het kabinet om prioriteit te geven aan het duurzaam betaalbaar en toegankelijk maken van de zorg.

"De zorg vraagt onze aandacht. Het inzicht groeit dat niet iedereen op dezelfde wijze baat heeft van ons zorgsysteem. Sociaal-economische verschillen worden uitvergroot in het aantal jaren dat iemand korter of langer in goede gezondheid leeft. Dat is ronduit onacceptabel", aldus Van den Berg.

Om zelf de zorgkosten betaalbaar te houden en tegelijkertijd wel in je eigen zorgbehoeften te voorzien, kan het van belang zijn om 12 november, na de bekendmaking van de hoogte van de zorgpremies door de zorgverzekeraars, je eigen zorgverzekering tegen het licht te houden door te vergelijken en eventueel over te stappen.