Zaterdag 1 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Zieke kinderen willen volgens ombudsman meebeslissen over alles rond ziekte

Kinderen die medische zorg ontvangen, voelen zich soms onvoldoende gehoord bij voor hen belangrijke beslissingen. Kinderombudsman Margrite Kalverboer roept professionals en bestuurders in de zorg, het onderwijs en de sport op hiermee rekening te houden. Daarbij gaat het volgens haar niet alleen om medische beslissingen.
Door NU.nl

"Kinderen willen beter betrokken worden bij álle beslissingen waar ze door hun ziekte mee te maken krijgen. Niet alleen beslissingen over de behandeling zelf", concludeert Kinderombudsman Margrite Kalverboer in het dinsdag verschenen rapport Mijn Zorg, Mijn Zaak. "Alleen dan kunnen ze hun ziekte en behandeling inpassen in hun leven en niet andersom."

Kalverboer zegt dat kinderen die medische zorg ontvangen te weinig ruimte voelen om zich uit te spreken. Ook schiet volgens haar de uitleg tekort en is de flexibiliteit van zorg- en onderwijsinstellingen beperkt. Daardoor voelen de kinderen zich onvoldoende gehoord bij voor hen belangrijke beslissingen.

De Kinderombudsman sprak de afgelopen jaren regelmatig met kinderen die medische zorg nodig hebben. Hoewel zij over het algemeen best te spreken waren over de zorg die zij kregen, stond meer betrokken worden bovenaan hun lijst met onderwerpen waar de Kinderombudsman iets aan moet doen.

Daarop werd besloten samen met kinderen en jongeren te onderzoeken hoe het beter kan. In Mijn Zorg, Mijn Zaak zijn de ervaringen, tips en aanbevelingen van 22 kinderen gebundeld. Kinderen laten zien wat professionals op welk moment kunnen doen om ze volwaardig bij beslissingen te betrekken.


Lees meer over:

GezondheidKinderombudsmanBinnenland

Aanbevolen artikelen