Eén op de vijf volwassen Nederlanders rookte vorig jaar. Dat zijn aanzienlijk minder mensen dan zes jaar geleden, toen nog ruim een kwart van de bevolking rookte. De afname gaat echter te langzaam om de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord te halen, meldt het Trimbos-instituut maandag na onderzoek.

Een van de bevindingen is dat ruim een op de drie rokers in 2020 een "serieuze stoppoging" heeft gedaan. Het doel dat de overheid en maatschappelijke organisaties hebben gesteld, werd daarmee niet gehaald. Zij zien het liefst dat de helft van alle rokers jaarlijks probeert de gewoonte af te zweren.

Programmahoofd Tabaksontmoediging Marc Willemsen van Trimbos noemt het "heel belangrijk dat de overheid niet verslapt". Volgens hem moet meer worden ingezet op mensen met een middelbare of lagere opleiding, want in die groepen neemt het aantal rokers trager af dan onder hoogopgeleiden. Willemsen noemt het wel goed nieuws dat het percentage dat rookt daalt.

Met het Nationaal Preventieakkoord wordt geprobeerd roken te ontmoedigen. Zo zijn alle rookwaren in de supermarkt uit het zicht gehaald en zijn veel publieke terreinen rookvrij geworden. Ook is de accijns op tabak verhoogd en zijn er voorlichtingscampagnes gevoerd.

In het akkoord wordt gestreefd naar een rookvrije generatie in 2040, wat betekent dat kinderen niet meer beginnen met roken. Ook staat in het akkoord dat het aantal rokende volwassenen moet dalen van 23 procent naar maximaal 5 procent.

Steeds minder rokers in Nederland

Bron: Trimbos© LocalFocus