Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: hoe bereid je het gesprek met de huisarts goed voor?

Waarom moet je een gesprek met de huisarts eigenlijk voorbereiden?

"Dat is om verschillende redenen handig. Ten eerste is het voor jezelf fijn om je vragen op een rijtje te zetten. Tijdens het spreekuur kan het zomaar zijn dat je iets vergeet. Maar ook voor de huisarts is het belangrijk dat jij je goed voorbereidt. De dokter kan je namelijk alleen maar helpen als hij of zij weet wat je hulpvraag is."

Je komt toch bij de dokter met een klacht waar je van af wil?

"Dat is niet altijd zo, blijkt in de praktijk. Mensen zijn soms niet helder over wat ze van de huisarts verwachten. Een klacht noemen is iets anders dan een vraag formuleren."

"Ik zal een voorbeeld noemen: laatst kwam er een man bij me op het spreekuur met hoestklachten. Ik luisterde naar zijn longen in de veronderstelling dat hij wellicht corona had. Ik kon hem geruststellen: dat bleek niet zo te zijn."

“Een consult duurt tien minuten. Daarin is meestal maar ruimte voor één klacht of vraag.”

"Maar de man was daar blijkbaar niet mee geholpen, want diezelfde week was hij terug op het spreekuur. Hij hoestte nog steeds, zei hij. Toen ik doorvroeg, bleek dat hij bang was longkanker te hebben. Hij wilde eigenlijk niet dat ik hem onderzocht of geruststelde, maar dat ik hem doorverwees naar het ziekenhuis voor een longfoto."

Hoe formuleer je een hulpvraag?

"Denk goed na over je klacht en wat je daarover wil weten. Wil je ervan af? Heb je daar zelf ideeën over? Wil je bijvoorbeeld medicijnen? Wil je doorverwezen worden? Of wil je gerustgesteld worden? Wees specifiek."

"Zeg niet 'Ik hoest zo', maar 'Ik hoest en ik ben bang dat ik corona heb'. Of 'Ik hoest zo en ik zou graag willen worden doorverwezen voor een longfoto, want ik ben bang dat ik longkanker heb'."

"De huisarts zal je sowieso onderzoeken en je niet zomaar doorsturen naar het ziekenhuis, alleen maar omdat jij dat graag wil. Het is wél belangrijk dat de dokter weet waar je precies voor komt en welke verwachtingen je van het huisartsbezoek hebt. Zo kunnen jullie samen bepalen wat het verstandigste is om wel of niet te doen."

Is het slim om klachten 'op te sparen' en ze allemaal tegelijk voor te leggen tijdens het consult?

"Nee. Een consult duurt tien minuten. Daarin is meestal maar ruimte voor één klacht of vraag. Als je denkt dat je iets langer de tijd nodig hebt, kun je met de assistente overleggen of een dubbele afspraak zinvol is. 'Kleine' vragen kun je tegenwoordig trouwens ook steeds vaker per e-mail stellen, zo nodig met een fotootje erbij. Zorg ook dán dat je je vraag helder en duidelijk formuleert."