Maandag 27 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Zomer geluk

Hoe (on)gelukkig maakt de coronacrisis ons?

De coronacrisis heeft een negatieve invloed op ons geluksgevoel, blijkt uit een studie van de Erasmus Happiness Economics Research Organization, het geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Worden we ooit weer zo gelukkig als vóór de crisis? Vijf vragen aan geluksonderzoeker Indy Wijngaards.
Door: Dorien Dijkhuis

Zijn we door corona ongelukkiger geworden?

"Vóór de uitbraak van het coronavirus gaven respondenten zichzelf gemiddeld een 7,5 als het ging om geluk. Nu is dat nog een 6,3. Het gemiddelde geluk is op een schaal van 0 tot 10 dus meer dan 1 punt afgenomen."

Waar is die daling aan te wijten?

"71 procent van de respondenten geeft aan dat de corona-uitbraak overwegend negatieve effecten heeft op hun leven. Mensen ervaren het vaakst veranderingen op het gebied van sociale relaties, vrijetijdsbesteding en financiële zekerheid. Mensen zeggen zich nu vooral meer gespannen, prikkelbaar, bedroefd, angstig en eenzaam te voelen."


Sommige mensen vinden het prettig dat de sleur wordt doorbroken. Ze ervaren minder druk van woon-werkverkeer en sociale verplichtingen.

"De geluksdaling is het grootst onder mensen met inwonende kinderen en mensen met inkomensonzekerheid zoals veel zzp'ers en mensen met een tijdelijk of nulurencontract. Zij zijn vaker geprikkeld en gespannen. Met name voor ouders is het een grote uitdaging om thuiswerken te combineren met thuisonderwijs."

Is die geluksafname voor altijd?

"Voor de meeste mensen waarschijnlijk niet. We weten uit onderzoek naar geluk tijdens eerdere crises, zoals de crisis na 11 september 2001 en de financiële crisis van 2008, dat het geluksgevoel na verloop van tijd herstelt. We passen ons aan aan een nieuwe situatie en vinden manieren om ermee om te gaan. Daarom kwamen we na eerdere crises uiteindelijk weer terug op ons oude geluksniveau."

"Aan de andere kant kan het coronavirus voor sommige mensen een grote en langdurige impact op het leven hebben en ervoor zorgen dat ze niet meer terugkomen op het oude geluksniveau. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat iemand een geliefde kwijtraakt door corona, of zelf werkloos of chronisch gehandicapt raakt.

Centraal in jullie onderzoek staat het geven van tips & tricks. Kun je er een paar delen?

"Om weerstand te bieden aan de stress, geven veel respondenten de tip om niet elk uur naar het nieuws te luisteren en pushberichten uit te schakelen. Ook veel gehoord: blijf sociaal actief via internet en telefoon, breng routine in je dag met behulp van een dagplanning en beweeg dagelijks. Bewegen is goed voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid."

Uit jullie onderzoek blijkt dat 11,4 procent van de mensen juist gelukkiger is. Hoe kan dat?

"Dat weten we nog niet precies. Uit de resultaten blijkt dat sommige mensen het prettig vinden dat de sleur wordt doorbroken. Ze ervaren minder druk van woon-werkverkeer en sociale verplichtingen. Sommigen zien het ook als een reflectiemogelijkheid."

"Sowieso geeft 98 procent van de respondenten aan naast negatieve óók positieve emoties te ervaren: gevoelens van hoop, belangstelling, vastberadenheid, alertheid en energie. Dat is positief nieuws."

Indy Wijngaards is geluksonderzoeker bij de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), het geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op werkgelukinterventies, het meten van (werk)geluk en leiderschap op de werkvloer.

Meedoen aan het geluksonderzoek? Dat kan.

Aanbevolen artikelen