Woensdag 6 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
zwanger

Centering Pregnancy: met z'n tienen naar de verloskundige

Bij Centering Pregnancy gaan vrouwen in groepen in plaats van alleen naar de verloskundige. En dat leidt tot positieve resultaten, zo blijkt uit onderzoek. "Doordat vrouwen hun ervaringen delen, is de informatie die ze krijgen veel completer."
Door: Hagar Jobse

Drie jaar geleden deed Sarita Verstraeten (34) mee aan een Centering Pregnancy-groep. En daar is ze nog steeds heel blij om. "Doordat ik in de groep ook de onzekerheden van andere moeders hoorde, voelde ik me erg gesteund."

Centering Pregnancy is een relatief nieuw fenomeen, waarbij zwangere vrouwen in groepen van ongeveer tien vrouwen bij de verloskundige komen. De trend is overgewaaid uit de Verenigde Staten. In 2012 boden de eerste Nederlandse verloskundigenpraktijken dit aan. Bij 100 van de 450 verloskundigenpraktijken in Nederland kun je inmiddels voor Centering Pregnancy kiezen.

Meer tijd om de diepte in te gaan

"Er kleven veel voordelen aan", zegt Marlies Rijnders, oud-verloskundige en oprichtster van de Stichting Centering Nederland. Ook doet ze onderzoek naar verloskunde binnen de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

"Als verloskundige vertel je vaak hetzelfde verhaal", legt ze uit. "Als je dit verhaal één keer met een grotere groep bespreekt, heb je daarnaast tijd en ruimte om meer de diepte in te gaan. Je kunt bijvoorbeeld ingaan op zaken als postnatale depressie."


Vrouwen meten zelf hun bloeddruk. Dit versterkt het gevoel dat ze hun zwangerschap en gezondheid in eigen hand hebben.
Marlies Rijnders, Stichting Centering Nederland

En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Vrouwen die bij de verloskundige in groepen worden behandeld, krijgen tijdens de bevalling te maken met minder complicaties dan vrouwen die een-op-een zorg krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO uit 2016.

Ook zijn zwangere vrouwen die voor groepszorg kiezen doorgaans tevredener dan zwangeren die dat niet doen. "In de groepen doen vrouwen veel meer zelf dan bij een individueel consult", legt Rijnders uit. "Zo meten ze bijvoorbeeld zelf hun bloeddruk. Dit versterkt het gevoel dat ze hun zwangerschap en gezondheid in eigen hand hebben." Ook de steun die vrouwen van elkaar krijgen, doet volgens Rijnders een hoop.


Door de inbreng van andere vrouwen leerde ik veel meer dan tijdens een individueel consult. Bijvoorbeeld dat het kan gebeuren dat de placenta niet loskomt.
Leonie Jeninga-Stoutmeijer (37)

"Doordat vrouwen hun ervaringen delen, is de informatie die ze krijgen veel completer", zegt ze. "Stel dat iemand last van een harde buik heeft. Dan komt zij er in de groep achter dat ze niet de enige is en krijgt ze te horen hoe ze hier het beste mee om kan gaan."

Partners mogen vaak slechts naar een aantal sessies komen. "Als de partners van anderen erbij zijn, is de kans groot dat je als vrouw minder open bent over intieme dingen", aldus Rijnders.

'Een veilige plek voor vragen'

Afgaand op het onderzoek van TNO lijkt het erop dat Centering Pregnancy met name positieve effecten heeft.

Dat ervoer ook Leonie Jeninga-Stoutmeijer (37), die alleen bij haar eerste zwangerschap de consulten in groepsverband deed. "Door de inbreng van andere vrouwen leerde ik veel meer dan tijdens een individueel consult. Bijvoorbeeld dat het kan gebeuren dat de placenta niet loskomt."

Omdat ze bang was dat de groep de tweede keer minder leuk zou zijn, koos ze bij haar laatste bevalling voor een regulier consult. Daar heeft ze nog steeds spijt van.

"Ik miste de steun van een groep en een veilige plek om vragen te stellen", legt ze uit. "Zeker ook na de bevalling. De eerste keer gaven we elkaar via WhatsApp voortdurend advies."

Aanbevolen artikelen