Longkanker komt vaker voor bij jonge vrouwen dan bij jonge mannen. Dat is een van de conclusies van een internationaal kankeronderzoek. Voor het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Cancer werden de longkankercijfers uit veertig verschillende landen, waaronder Nederland, met elkaar vergeleken.

Terwijl het percentage jonge mannen met longkanker daalt, is er bij jonge vrouwen juist een stijging te zien, zo meldt het onderzoek, uitgevoerd in de VS. Hoe de cijfers er in andere landen uitzien wat betreft dit verschil tussen mannen en vrouwen, is nog onduidelijk.

Eerder onderzoek liet al zien dat de percentages jonge mannen en vrouwen met longkanker steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen. Dit was volgens de onderzoekers voor een deel te verklaren door de emancipatie van vrouwen. Mannen zijn vroeger in grotere aantallen begonnen met roken, de grootste veroorzaker van longkanker. Vrouwen zijn dit pas later gaan doen.

Uit het onderzoek in International Journal of Cancer blijkt nu dat het aantal jonge vrouwen met longkanker nog steeds groeit, hoewel ze niet méér roken dan mannen. Het verschil is dus niet enkel te verklaren door het verschil in rookpatronen.

Volgens de onderzoekers is het verschil tussen jonge mannen en vrouwen voor een groot deel te verklaren doordat vrouwen vaker adenocarcinomen hebben, een kankersoort die ontstaat in slijmproducerende kliercellen. Waarom juist zij dat vaker krijgen, is niet duidelijk. Er is veel vervolgonderzoek nodig om het verschil tussen jonge mannen en vrouwen te verklaren, aldus de onderzoekers.

Aantal vrouwen met longkanker vervijfvoudigd

Dinsdag bleek uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat in Nederland jaarlijks meer dan tienduizend mensen overlijden aan longkanker. Dit komt neer op bijna een kwart van alle sterfgevallen als gevolg van kanker in ons land.

In de afgelopen dertig jaar is het aantal vrouwen met longkanker vervijfvoudigd. Desondanks zijn er nog altijd meer mannen die de ziekte krijgen dan vrouwen (7.500 mannen tegenover 6.300 vrouwen).