Bloedvergiftiging blijkt veel vaker voor te komen dan gedacht. Volgens onderzoekers aan de University of Washington is sepsis wereldwijd zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.

De wetenschappers, die hun onderzoek donderdag publiceerden in het Britse medische tijdschrift The Lancet, stellen dat gemiddeld elf miljoen mensen per jaar overlijden aan bloedvergiftiging. Dat is ruim twee keer zo veel als gedacht en komt neer op een vijfde van alle sterfgevallen wereldwijd.

Daarmee is bloedvergiftiging een vaker voorkomende doodsoorzaak dan bijvoorbeeld kanker of hart- en vaatziekten, die eerder als meest voorkomende doodsoorzaken werden aangemerkt. Volgens de gezondheidsorganisatie WHO stierven in 2018 wereldwijd 9,6 miljoen mensen aan kanker.

De wetenschappers hebben voor het onderzoek gegevens gebruikt van 195 landen. Daardoor is er een completer beeld ontstaan van de hoeveelheid sepsisgevallen, aangezien eerdere data vooral van westerse landen kwamen. Die landen hebben echter vaak een betere toegang tot schoon water en vaccinaties, wat het risico op sepsis sterk verlaagt.

Lichaam reageert te heftig op een infectie

Sepsis, de medische term voor bloedvergiftiging, betekent dat het lichaam (te) heftig reageert op een infectie, waarna vitale organen uitvallen. Symptomen zijn onder meer een veel te hoge of juist lage lichaamstemperatuur, kortademigheid, een snelle hartslag en een grauwe huid. Door de algemene klachten is sepsis lastig in een vroeg stadium vast te stellen.

Bloedvergiftiging is dodelijk als de patiënt niet op tijd medische hulp krijgt. Die medische hulp is echter niet overal ter wereld beschikbaar. Bij 85 procent van de sterfgevallen gaat het om baby's en jonge kinderen.

De onderzoekers benadrukken echter er jaarlijks verspreid over de wereld 50 miljoen gevallen van bloedvergiftiging zijn. Naar schatting krijgen in Nederland jaarlijks tienduizend mensen te maken sepsis.