NU.nl checkt berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Als je alleen bent en een hartaanval krijgt, kan hoesten je overlevingskansen vergroten."

Oordeel: onwaar

Een bericht over wat je moet doen wanneer je een hartaanval krijgt als je alleen bent, is in december en januari honderden keren gedeeld op Facebook. Volgens het Facebook-bericht kan stevig hoesten in deze situatie je leven redden. Het bericht is echter een fabel die al ruim twintig jaar oud is.

Op Facebook gaat een bericht rond over wat je moet doen als je alleen bent wanneer je een hartaanval krijgt. (Bron: Facebook)

Waar komt het vandaan?

In 1999 schreef de Amerikaanse factcheckwebsite Snopes dat via een kettingmail werd verspreid dat hoesten de overlevingskans kan vergroten wanneer iemand thuis een hartaanval krijgt.

De tekst die op dit moment nog steeds op Facebook wordt verspreid lijkt een bijna exacte kopie te zijn van de mail die ruim twintig jaar geleden rondging. In de originele mail stond dat de boodschap werd ondersteund door een ziekenhuis in New York. Het ziekenhuis ontkende iets met het bericht te maken te hebben.

Volgens een rapport van de Europese reanimatieraad uit 2018 hebben ruim 400.000 mensen toch de Engelstalige versie van dit advies op sociale media gedeeld.

Waarom werd gedacht dat kuchen helpt?

De Britse reanimatieraad schreef in 2002 voor het eerst over het kuchadvies bij een hartaanval. Volgens de organisatie is het advies waarschijnlijk gebaseerd op een aantal casussen waarbij kuchen onder begeleiding van een cardioloog in het ziekenhuis ervoor zorgde dat een hartstilstand voorkomen werd.

Maar er is geen enkel bewijs dat kuchen buiten het ziekenhuis de overlevingskansen bij een hartstilstand kan vergroten. Wanneer iemand een hartstilstand heeft, is diegene volgens de Hartstichting binnen enkele seconden bewusteloos en dus helemaal niet in staat om te kuchen. Bij een hartstilstand moet direct 112 worden gebeld en zo snel mogelijk worden begonnen met reanimatie.

Naast de Hartstichting schrijven ook de British Heart Foundation en de Amercian Heart Association dat hoesten bij een acuut hartprobleem buiten het ziekenhuis, niet nuttig is.

Wat is het verschil tussen een hartstilstand en een hartaanval?

In het Facebook-bericht wordt daarnaast het woord hartaanval gebruikt, terwijl een hartstilstand wordt bedoeld. Bij een hartaanval stopt het hart niet met kloppen, maar krijgt een deel van het hart geen zuurstof meer. Dit wordt ook wel een hartinfarct genoemd. Bij een hartaanval blijf je bij bewustzijn, symptomen zijn een drukkende pijn op de borst, zweten en misselijkheid. In sommige gevallen kan een hartaanval overgaan in een hartstilstand, maar dit is meestal niet het geval.

Bij een hartaanval heeft het geen zin om te hoesten. Het advies van de Hartstichting is juist om bij symptomen van een hartaanval zo rustig mogelijk te blijven en als de symptomen langer dan vijf minuten aanhouden 112 te bellen.

Conclusie

Een twintig jaar oude kettingbrief over wat je moet doen als je thuis een hartaanval krijgt, is opnieuw verspreid via Facebook. In dit bericht wordt het advies gegeven te gaan hoesten als je denkt dat je een hartaanval krijgt. Het is bij een hartaanval juist beter om zo rustig mogelijk te blijven. Bij een hartstilstand raak je bijna direct buiten bewustzijn en moet zo snel mogelijk 112 worden gebeld.

We beoordelen de stelling "Als je alleen bent en een hartaanval krijgt, kan hoesten je overlevingskansen vergroten" als onwaar.