Mensen die behandeld zijn aan kanker en minimaal tien jaar ziektevrij zijn, hebben straks dezelfde rechten bij een overlijdensrisicoverzekering als andere mensen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft daar met verzekeraars en patiëntenorganisaties afspraken over gemaakt.

Voor personen bij wie voor hun achttiende kanker is vastgesteld, geldt een termijn van vijf jaar na hun genezing.

Ex-kankerpatiënten hoeven na een bepaalde termijn niet meer aan hun verzekeraar te melden dat zij kanker hebben gehad als naar hun medisch verleden gevraagd wordt. Zij hoeven zo niet meer te vrezen dat de ziekte een rol speelt bij de acceptatie of het vaststellen van de premie.

De zogeheten schone lei gaat gelden voor alle Nederlandse verzekeraars die een overlijdensverzekering aanbieden.

Het Verbond van Verzekeraars laat weten blij te zijn met de nieuwe maatregel. "Deze consumenten worden bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering niet meer geconfronteerd met een ziekteverleden dat zij het liefst achter zich laten", aldus het Verbond.

Ook de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is blij met de beslissing van Hoekstra. De NFK lobbyde al jaren voor deze verandering. In september publiceerde de NFK een onderzoek waaruit bleek dat zes op de tien ex-patiënten geen overlijdensrisicoverzekering konden afsluiten.