Meer dan 80 procent van alle jongeren wereldwijd beweegt te weinig, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) vrijdag. In een rapport wordt gewaarschuwd dat dat gevolgen voor de gezondheid heeft.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de televisie, computers en mobieltjes een oorzaak van het tekort aan beweging.

Voor het onderzoek zijn gegevens uit 146 landen gebruikt van ruim 1,6 miljoen scholieren in de leeftijd van elf tot zeventien jaar. De WHO adviseert deze groep jongeren om minimaal één uur per dag gemiddeld tot intensief te bewegen.

Met name meisjes moeten meer gaan bewegen. De WHO monitort de situatie sinds 2001, toen ruim 85 procent van alle meisjes onvoldoende in beweging kwam. De situatie bleek in 2016 nog niet veranderd. In 27 landen bleek zelfs negen op de tien meisjes te vaak en te lang stil te zitten.

Jongens doen het iets beter, maar de WHO bestempelt hun situatie nog altijd als "zorgelijk". Waar bij de start van de eeuw acht op de tien jongens nog te weinig bewogen, is dat aantal nu met enkele procentpunten gedaald.

De WHO vraagt aandacht voor de gezondheidsproblemen die de jongeren kunnen oplopen, zoals verzwakte botten en spieren. Daarnaast verkleint voldoende beweging de kans op obesitas, hartziektes, diverse soorten kanker en diabetes, aldus de WHO.