Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen, vooral doordat het aantal sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten enorm is gedaald. Dat blijkt uit studies die het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet dinsdag heeft gepubliceerd.

In landen met een hoog gemiddeld inkomen stierven in 2017 twee keer zo veel mensen aan kanker als aan hart- en vaatziekten, concluderen de onderzoekers.

De wetenschappers hebben in 21 landen, verdeeld over vijf continenten, onderzoek gedaan naar de belangrijkste doodsoorzaak onder volwassenen van middelbare leeftijd.

Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten nog wel doodsoorzaak nummer één en goed voor meer dan 40 procent van de sterfgevallen. In 2017 stierven nog 17,7 miljoen mensen door een hartinfarct, hartstilstand of hartfalen.

Patiënten in rijke landen hebben volgens de onderzoekers beter toegang tot bloeddruk- en cholesterolverlagende medicijnen, waardoor het aantal slachtoffers door hart- en vaatziekten drastisch is afgenomen. In rijke landen worden gemiddeld ook substantieel meer mensen met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis.