Twee nieuwe soorten medicijnen tegen kanker komen in het basispakket. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met de fabrikanten afspraken gemaakt over de prijs van de middelen.

Het ene medicijn is voor de behandeling van een specifiek type longkanker, het andere voor verschillende soorten borstkanker. Zo'n 2.700 patiënten zijn gebaat bij behandeling met deze medicijnen.

Durvalumab (voor longkankerpatiënten) en abemaciclib (voor borstkankerpatiënten) kwamen vanwege de hoge kosten niet meteen in het basispakket.

De middelen zouden zonder prijsafspraak meer dan 50.000 euro per behandeling kosten. Waar de prijs nu op uitkomt, wordt op verzoek van de fabrikanten niet bekendgemaakt.

'Teleurstellend dat prijsonderhandelingen nodig zijn'

"Dat patiënten nu toegang krijgen tot deze middelen is goed nieuws", zegt Bruins. "Tegelijkertijd blijft het teleurstellend dat daar prijsonderhandelingen voor nodig zijn en dat ik het resultaat van die onderhandelingen niet publiek kan maken."

Het komt vaker voor dat dure medicijnen niet meteen worden vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De prijs die het ministerie in dit soort onderhandelingen overeenkomt, wordt doorgaans niet bekendgemaakt.

Het ministerie komt later dit jaar wel met een totaaloverzicht van de besparingen in 2017 en 2018.