Een onderzoeksafdeling van de Wageningen Universiteit ontvangt 12,5 miljoen dollar (ruim 11 miljoen euro) voor het testen van de veiligheid en werkzaamheid van een vaccin voor mensen tegen riftdalkoorts.

De infectieziekte wordt overgedragen door muggen en veroorzaakt veel sterfte onder vee. Ook kan de ziekte gevaarlijk zijn voor mensen, die vooral besmet raken door contact met bloed of organen van besmette dieren.

Daarnaast kan een mens besmet raken via een beet van een mug, als die zelf ook besmet is geraakt door het prikken van besmet vee.

Experts zijn bezorgd dat het virus overdraagbaar is van mens op mens door de gelekoortsmug. Uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat inheemse Nederlandse muggen in staat zijn het virus over te brengen.

Riftdalkoorts is dodelijk voor ongeveer een op de honderd patiënten. Bij een epidemie kan de sterfte onder vee oplopen tot tientallen procenten. Er bestaan al vaccins voor dieren.

Veertien vaccins in ontwikkeling tegen virusinfecties

De onderzoeksafdeling, Wageningen Bioveterinary Research werkt samen met de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Deze organisatie stelt met ondersteuning van de EU de subsidie beschikbaar.

Deze organisatie heeft sinds de oprichting in 2017 al 380 miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van veertien vaccins tegen virusinfectieziektes.

De ziektes zijn overdraagbaar van dier op mens of soms van mens op mens. Bij al deze virusinfecties spelen muggen een cruciale rol.