Nederland telde op 1 januari 2.189 mensen van honderd jaar of ouder. Het zijn er negen meer dan een jaar eerder, maar 36 minder dan in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De overgrote meerderheid van de honderdplussers (85 procent) is vrouw. In Zeeland wonen relatief de meeste eeuwelingen, gevolgd door Zuid-Holland. Op het Friese eiland Schiermonnikoog woonden er op 1 januari 2019 twee.

In Limburg en Noord-Brabant wonen de minste honderdplussers. Van de 355 gemeenten die Nederland telt, hadden 38 geen inwoners van honderd jaar of ouder.

De afgelopen jaren schommelt het aantal honderdplussers rond de 2.200. In de decennia ervoor nam het aantal vrijwel elk jaar toe. Op 1 januari 2017 was het aantal honderdplussers zelfs verdubbeld ten opzichte van twintig jaar eerder.

'Aantal honderdplussers zal vanaf 2020 toenemen'

Het statistiekbureau verwacht dat het aantal honderdplussers vanaf 2020 zal toenemen. "Een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog" noemt het statistiekbureau als een van de oorzaken. Vlak na het einde van de oorlog in 1918 werden relatief meer kinderen geboren.

De oudste inwoner van Nederland is Geertje Kuijntjes uit Gorinchem. Zij kan op 19 juli 114 worden.