De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat slechts 6 van de 47 onderzochte handdesinfectiemiddelen voor de consumentenmarkt voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Het gaat hierbij om producten met stoffen die werkzaam zijn tegen micro-organismen.

Doordat de producten niet voldoen aan de eisen, is de verkoop ervan verboden. Het gaat om handdesinfectiemiddelen die eerder verkocht werden in supermarkten, drogisterijen en webwinkels.

Zo'n 60 procent van de onderzochte handdesinfectiemiddelen niet zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), wat betekent dat de werkzaamheid en veiligheid van het product niet zijn getoetst.

De NVWA meldt dinsdag verder dat er verplichte waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en gebruiksvoorschriften ontbreken. Ook zou de samenstelling van handdesinfectiemiddelen niet altijd overeenkomen met de wettelijke eisen.

De handdesinfectiemiddelen met ontbrekende informatie mogen pas weer in de winkels verkocht worden als de etiketten zijn aangepast. Consumenten kunnen aan het etiket, waar een toelatingsnummer op moet staan, zien of een middel is toegelaten.

De NVWA heeft de 47 handdesinfectiemiddelen onderzocht nadat de Gezondheidsraad drie jaar geleden waarschuwde voor veelvuldig of onjuist gebruik van desinfecterende middelen. Dit kan leiden tot resistentie en een verminderde werkzaamheid in situaties waarin ze werkelijk nodig zijn.

RIVM: Gebruik van water en zeep is voldoende

Het RIVM meldt dinsdag dat het gebruik van desinfecterende middelen vaak niet noodzakelijk is voor een een goede hygiëne en het voorkomen van infecties. Er wordt benadrukt dat schoonmaken en de handen wassen met water en zeep voldoende is.

"In geval van ziekte of als er sprake is van een verhoogd risico op infecties, bijvoorbeeld na een operatie, kan het gebruik van desinfecterende producten wel nuttig zijn", laat het RIVM verder weten. "In die situatie wordt consumenten geadviseerd de aanwijzingen van arts of specialist op te volgen."

Het RIVM heeft dinsdag een speciale website met informatie over zorgvuldig gebruik van deze middelen geopend.

Verbetering: Bij dit artikel was per abuis een foto geplaatst van diverse merken handzeep. Daarbij werd vermeld dat de afgebeelde producten dienden ter illustratie. Ondanks de disclaimer, waarin beschreven stond dat de producten wel voldoen aan de door de NVWA gestelde eisen, bestond er onduidelijkheid en onvrede over de gebruikte foto. We hebben daarom besloten een algemenere foto toe te voegen aan het artikel en bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring.