Ruim 1,3 miljoen kinderen en jongeren in Nederland hebben een chronische aandoening, meldt het Verwey-Jonker Instituut maandag. Dat is een kwart van alle mensen in de leeftijd tot en met 25 jaar.

Meest voorkomende chronische aandoeningen

  • Astma: 4,6 procent
  • Angst- en stemmingsstoornissen: 4,1 procent
  • ADHD: 3,6 procent
  • Buikpijn: 2,8 procent
  • Eczeem: 2,8 procent

Onder chronische aandoeningen vallen onder meer ADHD, astma, diabetes, eczeem, reuma en taaislijmziekte. Bij twee derde van de kinderen en jongeren is de aandoening lichamelijk. De rest heeft een psychische aandoening.

Nog nooit eerder heeft een nauwkeurige telling plaatsgevonden in Nederland. Eerder werd gedacht dat zo'n 700.000 kinderen en jongeren een chronische aandoening hadden. Die schatting werd in 2007 gemaakt op basis van destijds beschikbare informatie.

Het Verwey-Jonker Instituut denkt niet dat het aantal kinderen en jongeren met een chronische aandoening sinds 2007 verdubbeld is. "Er lijkt eerder sprake van een onderschatting van het totale aantal in het onderzoek uit 2007."

Jongeren met aandoening negatiever over leven

De onderzoekers hebben ook een vragenlijst afgenomen onder dertienhonderd kinderen en jongeren. Daaruit blijkt dat de groep met een chronische aandoening negatiever is over hun eigen leven.

Deze kinderen geven het leven gemiddeld een 7,4, terwijl dat bij andere leeftijdsgenoten een 8 is. De cijfers dalen naarmate ze ouder worden. Jongeren met een chronische aandoening geven hun eigen leven gemiddeld een 6,9. Andere jongeren beoordelen het leven met een 7,6.

Ook zijn ze negatiever over hun eigen toekomst en die van hun toekomstige kinderen. Verder blijkt dat 29 procent van deze jongeren zich vaak of altijd belemmerd voelen door hun gezondheid. Dat is 2 procentpunt meer dan onder jongeren zonder chronische aandoening.

De ruim 1,3 miljoen kinderen en jongeren voelen zich daarnaast minder vaak begrepen door hun klas- of studiegenoten. Verder hebben ze meer behoefte aan hulp of hulpmiddelen op school dan nu wordt aangeboden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de jongeren met een chronische aandoening minder vaak lid zijn van een sportvereniging en minder vaak een betaalde (bij)baan hebben. Ze doen wel vaker vrijwilligerswerk.