Wereldwijd zijn bijna vijf miljoen mensen in 2017 overleden aan de gevolgen van luchtvervuiling, blijkt woensdag uit het jaarlijkse rapport State of Global Air van het Health Effects Institute en het Institute of Health Metrics.

Zo'n 2,9 miljoen mensen van de genoemde groep zijn overleden aan de gevolgen van blootstelling aan een hoge concentratie fijnstof (PM2,5) in de lucht.

1,6 miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen van vervuiling in het huishouden, bijvoorbeeld door te koken met vervuilende brandstoffen. En bijna een half miljoen mensen kwamen om door schadelijke effecten van blootstelling aan ozon.

Het inademen van vervuilde lucht verhoogt de kans op hartziekten, chronische ademhalingsaandoeningen, longinfecties en kanker.

Meer sterfgevallen door vervuiling dan door ondervoeding

Het rapport, dat woensdag is gepubliceerd, stelt dat luchtvervuiling wereldwijd de vijfde doodsoorzaak is. Jaarlijks sterven meer mensen aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit dan door alcohol, ondervoeding en drugs.

Ook sterven er jaarlijks meer mensen door luchtvervuiling dan door verkeersongevallen of malaria. Bovendien stellen de onderzoekers dat er meer mensen overlijden aan de gevolgen van luchtvervuiling dan aan een gebrek aan schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen

Er sterven alleen meer mensen aan de gevolgen van ongezonde voeding, roken, een hoge bloeddruk en een hoge suikerspiegel.

Dikke smoglaag bedekt Indiase hoofdstad New Delhi
60
Dikke smoglaag bedekt Indiase hoofdstad New Delhi

92 procent van wereldbevolking leeft in vuile lucht

Het rapport baseert zich op de maatstaven die de World Health Organization (WHO) heeft opgesteld. In 2017 leefde 92 procent van de wereldbevolking in gebieden waar de luchtkwaliteit ondermaats is. In 1990 was dit aandeel nog 96 procent.

De WHO heeft deze 92 procent ingedeeld in drie verschillende niveaus. Zo leeft 54 procent in gebieden waar de luchtkwaliteit zeer slecht is, zoals in India, China, het Midden-Oosten en Midden- en Noord-Afrika.

De oorzaken van fijnstof verschillen per regio. Zo veroorzaakt stof van de Sahara de hoge concentraties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In India zijn er verschillende oorzaken, zoals koken met vervuilende brandstoffen en stof van wegwerkzaamheden en bouwprojecten.

De 8 procent van de wereldbevolking die de doelstelling van de WHO haalt, leeft voornamelijk in Australië, Scandinavië, Canada en de Verenigde Staten.

Door luchtvervuiling leven nieuwgeborenen twintig maanden korter

Uit het rapport blijkt ook dat de levensverwachting van nieuwgeborenen wereldwijd met gemiddeld twintig maanden zal afnemen.

Kinderen in Zuid-Azië, voornamelijk in India en Pakistan, zijn het kwetsbaarst. De levensverwachting in deze landen neemt met gemiddeld dertig maanden af. In Sub-Saharaans Afrika ligt de afname op 24 maanden en in ontwikkelde landen op 5.

Luchtvervuiling in Hongkong, China. (Foto: AFP)