De overgrote meerderheid van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Zo'n vier op de tien Nederlanders zeggen wel pessimistisch te zijn over de situatie in Nederland.

Tot deze groep behoren relatief vaak ouderen, laagopgeleiden en mannen, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

Bijna negen op de tien volwassenen zeggen in 2018 tevreden te zijn geweest over hun leven. Het percentage tevreden mensen ligt zelfs 2 procentpunt hoger dan in 2013, aldus het CBS.

Ruim een op de drie ondervraagden zegt pessimistisch te zijn over het leven in Nederland en te denken dat het 'de verkeerde kant opgaat'. Bijna een op de tien Nederlanders zegt niet te weten of het de goede of de verkeerde kant opgaat.

Jongeren zijn minst pessimistisch over Nederland

Jongeren zeggen het minst vaak pessimistisch te zijn over Nederland. Van deze groep ziet een kwart de toekomst somber in, aanzienlijk minder dan het gemiddelde van alle volwassenen.

Hoogopgeleiden zijn vaker optimistisch dan laag- en middelbaar opgeleiden. Van de hoogopgeleiden is twee derde optimistisch; van de ondervraagde laagopgeleiden nog niet eens de helft.

Mensen met migratieachtergrond zijn optimistischer

Mensen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker pessimistisch over het leven en de toekomst dan mensen met een migratieachtergrond.

De Verenigde Naties publiceerden vorige week al een onderzoek waaruit bleek dat Nederland op de vijfde plek van de lijst met de gelukkigste landen ter wereld staat.

Nederland heeft nog nooit zo hoog gestaan. Finland voert de lijst aan.