Chemieconcern Bayer heeft een nederlaag geleden in een zaak over onkruidverdelger Roundup. Een Amerikaan had de zaak aangespannen, omdat hij kanker zou hebben gekregen door het gebruik van het middel.

Een jury in San Francisco oordeelde dat Roundup inderdaad tot de ziekte van de man heeft geleid. In een volgende fase moet de jury beslissen over de schadevergoeding.

Het is al de tweede zaak waarin Roundup, een glyfosaathoudende onkruidverdelger, door de rechtbank als kankerverwekkend wordt aangemerkt. Het middel werd door Monsanto op de markt gebracht. Dat Amerikaanse bedrijf is door Bayer overgenomen.

Volgens juridisch experts is een schikking met de uitspraak een stap dichterbij gekomen.

De beslissing van de jury leidt mogelijk tot een stortvloed aan nieuwe zaken. Bayer betreurt de uitspraak. Het bedrijf meent dat "de wetenschap bevestigt dat onkruidverdelgers op basis van glyfosaat geen kanker veroorzaken".

In EU woedt ook al jaren ook discussie over glyfosaat

In de EU wordt ook al jaren gediscussieerd over het gebruik van glyfosaat. Het Europees Parlement besloot in januari een speciale commissie op te richten die zal analyseren hoe pesticiden precies worden toegelaten op de Europese markt.

Europa verlengde de vergunning voor de omstreden onkruidverdelger onlangs met vijf jaar. De glyfosaatvergunning werd mede gebaseerd op het oordeel van de Europese toezichthouder EFSA. Die oordeelde dat de stof niet kankerverwekkend is.

Critici stellen dat EFSA niet kritisch genoeg is

De EFSA was volgens critici echter niet kritisch genoeg over onderzoek dat chemiereus Monsanto had aangeleverd. Bovendien waren de studies niet publiekelijk toegankelijk. Gezondheidsorganisatie WHO oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk wel kankerverwekkend is.

De Europese Commissie heeft inmiddels wel meer openheid beloofd, naar aanleiding van een burgerinitiatief waarin meer dan een miljoen Europeanen opriepen tot een verbod op glyfosaat en openbaarmaking van wetenschappelijke rapporten die worden gebruikt bij het beoordelen van bestrijdingsmiddelen.

Nederland heeft het middel niet verboden

Nederland is tegen een verbod op glyfosaat, maar stelt dat de vergunning voor het middel moet worden ingetrokken als definitief blijkt dat het kanker veroorzaakt. Verschillende tuincentra hebben het middel uit de verkoop gehaald. Ook heeft de overheid het advies afgegeven het middel zo min mogelijk in openbare parken en speeltuinen te gebruiken.

In België mogen particulieren de omstreden onkruidverdelger niet meer gebruiken. De federale regering wil de verkoop van het middel echter niet verbieden. Om dat besluit te nemen, wacht de Belgische overheid op het advies van de Europese Commissie.

Ruim een miljoen Europeanen hebben een burgerinitiatief getekend voor een verbod op glyfosaathoudende onkruidverdelgers. Dat gebeurde in een recordtijd van minder dan vijf maanden. De Europese Commissie moet een burgerinitiatief formeel in behandeling nemen als er in minstens zeven EU-lidstaten in totaal een miljoen steunbetuigingen zijn.