Nederlandse artsen hebben tussen 2012 en 2017 bij hartpatiënten oplosbare stents geplaatst zonder op de risico’s te wijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos en het platform Follow the Money. Het medische hulpmiddel tegen kransslagadervernauwing leidt tot een verhoogde kans op trombose.

Daarom werd deze Absorb-stent in 2017 door de Amerikaanse fabrikant Abbott van de markt gehaald. De risico's waren echter al sinds 2014 bekend.

Dat blijkt uit het onderzoek van Argos en platform Follow the Money. Uit een inventarisatie onder ziekenhuizen komt naar voren dat er tussen 2012 en 2017 in Nederlandse ziekenhuizen minimaal drieduizend patiënten zijn behandeld met de oplosbare stent.

Een stent is een metalen of kunststoffen buisje dat tijdens een operatie in een bloedvat van een patiënt wordt geplaatst. Hiermee kan worden voorkomen dat een bloedvat bijvoorbeeld dichtslibt.

Inspectie kreeg 150 meldingen van problemen met stent

Problemen met de stent leidden tot 150 meldingen bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd, waarbij volgens het onderzoek in één geval een patiënt overleed aan een hartinfarct.

Dat behandelde patiënten onvoldoende op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijwerkingen, is volgens Argos en Follow the Money mede te wijten aan een gebrekkige registratie.

Stichting opent steunpunt voor mogelijke slachtoffers

"Juist via registratie kunnen we ernstige incidenten achterhalen en uitzoeken wat er is misgegaan", stelt Jan Klein, emeritus hoogleraar Patiëntveiligheid: "Het is zorgelijk dat dit niet gebeurt. Dit raakt echt het hart van de gezondheidszorg."

Naar aanleiding van de bevindingen van Argos en Follow the Money pleiten deskundigen voor een officieel onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Stichting Hartpatiënten stelt een steunpunt in.