NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Zonlicht helpt bij het verbranden van vet."

Oordeel: onbewezen

Op 5 maart plaatste 100%NL magazine een bericht waarin staat dat zonlicht kan helpen bij het verbranden van vet. Uit Canadees onderzoek zou namelijk blijken dat zonnestralen ervoor zorgen dat het lichaam minder vet opslaat.

Waar komt het vandaan?

Het stuk van 100%NL magazine is gebaseerd op een artikel van het AD dat op 31 januari 2018 is gepubliceerd.

Het Canadese onderzoek dat door het AD en 100%NL magazine wordt aangehaald is in november 2017 gepubliceerd. In het persbericht over het onderzoek legt wetenschapper Peter Light uit dat sommige vetcellen gevoelig zijn voor zonlicht.

Vetcellen die net onder de huid liggen slaan volgens Light minder vet op wanneer ze worden blootgesteld aan de zon. Er werden in het laboratorium losse vetcellen van mensen en muizen onderzocht. Er is dus nog niet gekeken of in levende personen zonlicht ervoor kan zorgen dat mensen afvallen.

Volgens Light is het mechanisme dat ze hebben gevonden in vetcellen wel een mogelijke verklaring voor het fenomeen dat veel mensen vaak juist in de winter wat gewicht aankomen. Light waarschuwt wel dat het onderzoek slechts een eerste stap is. "Blootstelling aan zonlicht is geen veilige of aanbevolen methode om af te vallen."

Klopt het ?

Maar zou de zon kunnen helpen bij het verbranden van vet? Patrick Rensen is hoogleraar endocrinologie aan het Leids Universiteit Medisch Centrum en bekeek voor NU.nl het Canadese onderzoek naar vetcellen en zonlicht.

Rensen legt uit dat de Canadezen in een laboratorium onderzochten wat blauw licht, dat onder andere in zonlicht zit, met vetcellen doet. "Uit het onderzoek bleek dat sommige vetcellen door blauw licht minder vet bevatten. Deze vetcellen lekten dus door blauw licht vet."

"Als dit in het lichaam zou plaatsvinden zou dit vet door andere organen kunnen worden opgenomen. Maar, wat er daadwerkelijk in het lichaam met het vet gebeurt en of het vet dat door zonlicht uit de vetcellen komt wordt verbrand, is niet onderzocht."

Rensen vertelt dat uit zijn eigen onderzoek naar de invloed van kou op de vetverbranding bekend is dat door kou vetcellen ook vet aan het lichaam afgeven. “Het vet dat vanwege de kou uit de vetcellen komt, wordt in zogenaamd bruin vetweefsel verbrand om het lichaam warm te houden.”

"Maar, vet dat uit vetcellen lekt hoeft niet verbrand te worden. Het is ook mogelijk dat het op een andere plek in het lichaam wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in de lever. Dit vet kan dan later worden afgegeven aan het bloed en bijvoorbeeld weer in andere vetcellen worden opgeslagen ."

Warme zonnige dag misschien juist minder gunstig voor vetverbranding

Daarnaast vertelt Rensen dat waarschijnlijk maar een heel klein gedeelte van de cellen door zonlicht zou kunnen worden beïnvloed. "De Canadese onderzoekers schrijven zelf dat slechts 1 tot 5 procent van het blauwe licht de huid passeert en het is onduidelijk hoe diep dit blauwe licht in de huid doordringt. Waarschijnlijk is dit niet meer dan enkele millimeter, terwijl mensen met sterk overgewicht vaak meerdere centimeters onderhuids vet hebben."

Ook wijst Rensen erop dat er in het lichaam altijd meerdere processen gaande zijn, die invloed hebben op de vetverbranding. Deze combinatie van processen kan ervoor zorgen dat effecten die in een laboratorium in losse cellen worden gevonden, in de praktijk niet betekenisvol zijn.

"Zo weten we dat bij koud weer meer vet wordt verbrand en bij zonnig weer het juist vaak wat warmer is. Dit zou dus kunnen betekenen dat, als er al een effect van zonlicht is op de vetverbranding, dit effect door de warmte van de zon teniet wordt gedaan."

Conclusie

Uit Canadees onderzoek blijkt dat sommige vetcellen mogelijk gevoelig zijn voor zonlicht. Maar, de Canadezen hebben niet onderzocht of er daadwerkelijk meer vet wordt verbrandt dankzij de zon. Omdat zonlicht waarschijnlijk slechts een heel klein deel van de vetcellen beïnvloedt en de warmte van de zon er mogelijk zelfs voor zorgt dat je iets minder vet verbrandt, is het niet waarschijnlijk dat de zon je echt gaat helpen met afvallen.

We beoordelen de stelling "zonlicht helpt bij het verbranden van vet" als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.