In 2018 is het aantal zelfdodingen op het spoor met 10 procent afgenomen. Het jaar daarvoor waren het er 215, vorig jaar nog 194. Dat is de sterkste daling in de afgelopen tien jaar, meldt spoorbeheerder ProRail.

De organisatie werkt nauw samen met de Nederlandse Spoorwegen, andere vervoerders en de stichting 113 Zelfmoordpreventie om suïcide op het spoor te voorkomen.

ProRail noemt terughoudendheid bij berichtgeving in de media belangrijk om kopieergedrag te voorkomen. Onderzoek toont volgens de spoorbeheerder aan dat dat helpt.

Wat volgens ProRail ook helpt in het voorkomen van suïcide is de alertheid van omstanders.

ProRail heeft veel geïnvesteerd in maatregelen tegen suïcide

Medewerkers van het spoor worden getraind om bepaald gedrag waar te nemen, daarbij in te grijpen en mensen naar de juiste zorg te verwijzen.

Daarnaast investeert ProRail in maatregelen als hekken langs het spoor, schriklichten, antiloopmatten, cameratoezicht en naar hulp verwijzende borden langs het spoor.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.