Donderdag 29 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Oude man op ziekenhuisbed

Zo moeten minder ouderen onnodig in ziekenhuis belanden

Jaarlijks komen honderdduizenden kwetsbare ouderen onnodig in een ziekenhuisbed terecht. Vaak komt dit doordat niet meteen duidelijk is welke zorg deze mensen nodig hebben. Een diagnose- en observatieperiode moet dit aantal gevallen terugbrengen.
Door NU.nl/Meike Bergwerff

Een val van de trap of een ander acuut probleem. Na een bezoek aan de huisarts of de spoedeisende hulp is het soms moeilijk om in te schatten welke zorg er precies nodig is voor ouderen. Daarom wordt vaak besloten om iemand naar het ziekenhuis te sturen, terwijl dat niet altijd de juiste plek is.

Sinds de sluiting van verzorgingshuizen bezoeken jaarlijks 800.000 ouderen de spoedeisende hulp in Nederlandse ziekenhuizen. In slechts 40 procent van de gevallen blijkt het om zorg te gaan waar een medisch specialist bij betrokken wordt, blijkt uit het onderzoek van Actiz.

In totaal komen daardoor jaarlijks 322.000 ouderen in een ziekenhuisbed terecht, terwijl zij geen medisch specialist nodig hebben. Dat komt neer op de onnodige bezetting van 4.100 ziekenhuisbedden.

  • Jaarlijks bezoeken 800.000 ouderen de spoedeisende hulp
  • In 40 procent van de gevallen is er geen medisch specialist nodig
  • 322.000 ouderen belanden onnodig in ziekhuisbed
  • Hierdoor worden 4.100 bedden onnodig bezet

Diagnose- en observatiebedden voor tijdelijke opvang

Zorgverzekeraar ZilverenKruis en vijf zorgorganisaties zien deze groep ouderen tussen wal en schip vallen, waardoor zij niet altijd op de juiste plek belanden. De zorgverzekeraar bracht de partijen samen om tot een oplossing te komen.

Samen bedachten ze een pilot die daar verandering in moet brengen: een tijdelijke opvangplek waar beter kan worden bekeken wat een oudere nodig heeft. In deze zogenoemde diagnose- en observatiebedden kan een oudere maximaal tien dagen terecht.

"Daar kan de specialist ouderengeneeskunde bepalen wat de diagnose is en wordt er bepaald wat het volgende station is voor de patiënt", aldus Jeppe Delver, woordvoerder bij ZilverenKruis. "Zo komt een patiënt sneller op de juiste plek en wordt voorkomen dat het proces onnodig lang duurt."

Deze bedden worden aangeboden in de eerstelijnszorg van de deelnemende organisaties in onder meer Gooi en Vechtstreek, Rotterdam, Amersfoort en de regio Utrecht. Hier verblijven mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar geen medisch-specialistische zorg nodig hebben.

De patiënt komt bij de huisarts of spoedeisende hulp binnen. Die melden de patiënt aan bij de instellingen die meedoen aan de pilot. Daar wordt onder leiding van de expert een diagnose gesteld en de behandeling in gang gezet. Hier zijn afspraken over gemaakt met verzorg- en verpleeghuizen, de thuiszorg en ziekenhuizen.

Het gaat momenteel om tientallen bedden die beschikbaar zijn in de vijf zorginstellingen. De verwachting is dat enkele honderden patiënten gedurende de pilot, die in januari is gestart, geholpen kunnen worden.

Idee voor observatiebedden is niet nieuw

Het idee voor deze observatiebedden is overigens niet nieuw. Zorgverzekeraar CZ startte anderhalf jaar geleden met een vergelijkbare pilot. Dit deed CZ samen met twee Nijmeegse zorginstellingen en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. "Dit project was een succes en daarom zijn we nu in een volgend stadium beland", aldus CZ-woordvoerder Arjen Zwaan.

"Op verschillende plekken in het zuiden van het land zijn afspraken gemaakt met zorgverleners en zijn observatiebedden inmiddels beschikbaar." In een aantal andere gebieden is CZ nog in gesprek met zorgverleners.

Verzekeraar VGZ zegt in een reactie de gedachte achter deze proef te herkennen. "We werken zelf ook aan soortgelijke projecten in de regio Nijmegen bijvoorbeeld", zegt VGZ-woordvoerder Sonja van der Graaf in een reactie. "Daar zal het ook niet bij blijven, zo vermoeden wij."

Expertise nodig uit ouderenzorg

Er wordt vaak voor het ziekenhuis gekozen, omdat het veiliger voelt. Toch is dit niet altijd de beste plek voor de patiënt, legt Delver uit. "Een patiënt kan na een val bijvoorbeeld een beetje verward zijn en wordt daarom in het ziekenhuis opgenomen. Maar bij het stellen van de diagnose en het bepalen van de vervolgstappen is de expertise van de ouderenzorg nodig."

Dat beaamt ook Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde bij een van de betrokken zorgorganisaties. "In het ziekenhuis is niet altijd de best passende geriatrische zorg (zorg voor ouderen, red.) aanwezig. Die is er wel in de verzorg- en verpleeghuizen. Daar kijken ze elke dag op deze manier naar een patiënt."

Vooral ouderen met een verhoogd risico op vallen, geheugenproblemen of fysieke klachten zijn geschikt voor de pilot.

Meteen op de juiste plek

De patiënt moet meteen op de juiste plek terechtkomen voor de nodige zorg, vindt Vreeburg. "De eerste vorm van diagnose moet daarom al plaatsvinden als de huisarts of de spoedeisende hulp de specialist belt om te overleggen over de vervolgstappen."

Of het om een revalidatie, langdurige zorg of eerstelijnsverblijf gaat, is dan de eerste vraag. "Als de specialist ouderengeneeskunde het ook niet zeker weet, dan kan iemand naar een van de beschikbare bedden om binnen maximaal tien dagen een passend zorgadvies te krijgen."

De pilot moet er niet alleen voor zorgen dat dure ziekenhuisbedden onnodig bezet zijn, aldus Delver. "Het efficiënter organiseren van zorg is fijn, maar een toename in de kwaliteit van leven voor de patiënt vinden wij het belangrijkst. We hopen dat mensen hierdoor ook minder onnodig verplaatst hoeven te worden door sneller de juiste zorg op de juiste plek te geven."

Noodzakelijk met het oog op groeiend aantal ouderen

De zorg wordt zo om de patiënt heen georganiseerd, soms gewoon vanuit huis. "Dat is een noodzakelijke ontwikkeling, ook met het oog op het groeiende aantal ouderen in ons land en de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg", benadrukt Delver. Andere verzekeraars kunnen zich voor hun eigen verzekerden bij de pilot aansluiten.

Vreeburg is erg blij dat het gelukt is om gezamenlijk een plan te maken en de pilot op te zetten. "Ik ben als specialist ouderengeneeskunde erg gericht op de revalidatie, dus hoe ouderen zo goed mogelijk kunnen herstellen in het functioneren om zo weer thuis te kunnen wonen. Het is dus fijn om deze ruimte te krijgen om te experimenteren."

Over anderhalf jaar wordt gekeken hoe groot de groep is die aan de pilot heeft meegedaan en hoeveel zorgadviezen juist zijn bleken. "De doelen die we gesteld hebben, liggen op 90 procent", vertelt Vreeburg. "We verwachten dat dit echt haalbaar is en ook binnen de gestelde tijd. En hopelijk kan het daarna landelijk verder worden uitgerold."


Lees meer over:

Gezondheid

Aanbevolen artikelen